Preise mobile 2022

 
Saison A

26.06. – 27.08
22.12. – 07.01.
Saison B

03.04. – 23.04.
22.05. – 25.06.
28.08. – 10.09.
Saison C

09.01. – 02.04.
24.04. – 21.05.
11.09. – 21.12.
WHG 1-4 150 € 130 € 110 €
WHG 5-6 130 € 115 € 100 €